ListaSiatka

Electric heating boiler - Basic LED series

CORPORAL

Alternative, supporting heat source - without pump and expansion vessel, power up to 24kW

SEE MORE

Electric heating boiler - Basic LED series

SERGEANT

[Translate to English:] Wspomagające lub główne źródło ciepła - z pompą, bez naczynia przeponowego, moc do 24kW, funkcjonalność PV ready, opcjonalny pakiet c.w.u.

SEE MORE

Electric heating boiler - Basic LED series

MAJOR

Main source of heat, equipped with pump, expansion vessel, power up to 24kW, PV ready functionality, optional DHW set

SEE MORE

Electric heating boiler - Basic LED series

ENSIGN

Main source of heat with pump, expansion vessel, built-in flow heater, CH power up to 12kW, DHW power up to 21kW, PV ready functionality

SEE MORE