ListaSiatka

Elektryczny kocioł grzewczy Seria podstawowa LED

UŁAN PRO

Alternatywne / wspomagające źródło ciepła - bez pompy i naczynia przeponowego, moc do 12kW

ZOBACZ

Elektryczny kocioł grzewczy Seria podstawowa LED

WACHMISTRZ

Alternatywne / wspomagające źródło ciepła - bez pompy i naczynia przeponowego, moc do 24kW

ZOBACZ

Elektryczny kocioł grzewczy Seria podstawowa LED

ROTMISTRZ

Wspomagające lub główne źródło ciepła - z pompą, bez naczynia przeponowego, moc do 24kW, funkcjonalność PV ready, opcjonalny pakiet c.w.u.

ZOBACZ

Elektryczny kocioł grzewczy Seria podstawowa LED

MAJOR

Główne źródło ciepła - z pompą, z naczyniem przeponowym, moc do 24kW, funkcjonalność PV ready, opcjonalny pakiet c.w.u.

ZOBACZ

Elektryczny kocioł grzewczy Seria podstawowa LED

CHORĄŻY

Główne źródło ciepła - z pompą, z naczyniem przeponowym, z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u., moc kotła do 12kW, podgrzewacza do 21kW, funkcjonalność PV ready

ZOBACZ