Skip to main content

Serwis

Aby szybko odpowiedzieć na Państwa najczęstsze pytania, poniżej zamieściliśmy nowy segment FAQ, który postaramy się aktualizować na bieżąco o kolejne tematy - plik dostępny jest także pod tym linkiem.

W sieci serwisowej firmy Elterm obowiązuje rejonizacja - w związku z tym prosimy Państwa o zgłaszanie problemu do serwisu najbliższego terytorialnie. Część punktów serwisowych ma swoją siedzibę na pograniczu dwóch województw, dlatego też w przypadku bliskiego sąsiedztwa z innym województwem, zaleca się sprawdzanie adresów, co może skrócić czas oczekiwania na usługę. Aby przyspieszyć rozwiązanie Państwa problemu, zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza reklamacyjnego i przesłania go na adres serwis@elterm.pl

W związku z dużą ilością pobrań aplikacji Elterm Monitor do sterowania kotłem za pośrednictwem smartfona, uruchomiliśmy dodatkowy serwer - w przypadku problemów z działaniem aplikacji - prosimy o zapoznanie się z informacją z tego pliku. W przypadku braku możliwości pobrania ze sklepu Google Play aplikacji internetowej ELTERM MONITOR, jest ona także dostępna na portalu costerowniki.pl

Zgłoszenie reklamacji

W celu zgłoszenia reklamacji na produkty firmy Elterm należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 

 • prosimy pobrać i wypełnić formularz reklamacyjny znajduący sie poniżej
 • następnie prosimy wysłać formularz na adres serwis@elterm.pl
 • prosimy fo formularza dołączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu produktu (np. faktury) oraz gwarancji stanowiącej ostatnią stronę instrukcji, łącznie z podpisem uprawnionego instalatora do montażu elektrycznego i hydraulicznego
 • dołączenie do maila zdjęć lub filmu obrazujących powstałe zdarzenie znacząco ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji

Niespełnienie wymagań zawartych w powyższej procedurze może skutkować odmową przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

 

Warto sprawdzić…

Zanim wezwiecie Państwo serwis prosimy:

 • przejrzeć sekcję pomocy technicznej na naszym kanale w serwisie Youtube
 • zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi,
 • obejrzeć poniższy film instruktażowy,
 • sprawdzić, czy układ c.o. jest do końca napełniony wodą i dobrze odpowietrzony,
 • sprawdzić, czy zamknięta jest zwora termoregulatora pokojowego
 • sprawdzić bezpieczniki na zasilaniu i czy dopływa do nich prąd (możliwa jest awaria zabezpieczenia głównego),
 • sprawdzić bezpiecznik układu elektronicznego na kotle,
 • sprawdzić odpowietrzenie pompy cyrkulacyjnej,
 • otworzyć zawory termostatyczne lub kulowe na grzejnikach (temperatura nastawy na zaworze grzejnikowym w pomieszczeniu gdzie jest termoregulator pokojowy musi być wyższa od temperatury termoregulatora - zaleca się otwarcie głowicy termostatycznej na maksymalną temperaturę),
 • sprawdzić drożność filtra,
 • zapewnić odpowiednie ciśnienie w układzie zamkniętym c.o. (co najmniej 1,5 bar przy wodzie zimnej),
 • sprawdzić, czy nie jest wciśnięty ogranicznik temperatury na korpusie kotła (instrukcja obsługi).

Kotły elektryczne seria zaawansowana LCD

Kotły elektryczne seria podstawowa LED

Doradztwo serwisowe Elterm

 

Piotr Garbowski
Kierownik serwisu kotłów


 56 692 06 06 (8°°- 15°°)      serwis@elterm.pl

 722 118 115

Doradztwo serwisowe Elterm

 

Tomasz Nowakowski
Dyrektor działu serwisowego 


  519 828 919      automatyk.elterm@gmail.com