ListaSiatka

Elektryczny kocioł grzewczy Seria zaawansowana LCD

KAPITAN

Wspomagające lub główne źródło ciepła - z pompą, bez naczynia przeponowego, moc do 24kW, funkcjonalność PV ready, opcjonalny pakiet c.w.u., opcjonalne sterowanie smartfonem, pogodówka

ZOBACZ

Elektryczny kocioł grzewczy Seria zaawansowana LCD

PUŁKOWNIK

Główne źródło ciepła - z pompą, z naczyniem przeponowym, moc do 24kW, funkcjonalność PV ready, opcjonalny pakiet c.w.u., opcjonalne sterowanie smartfonem, pogodówka

ZOBACZ

Elektryczny kocioł grzewczy Seria zaawansowana LCD

PORUCZNIK

Główne źródło ciepła - z pompą, z naczyniem przeponowym, z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u., moc kotła do 12kW, podgrzewacza do 21kW, funkcjonalność PV ready, opcjonalne sterowanie smartfonem, pogodówka

ZOBACZ